Ontwerpers Vereniging Tuin en Park

 
WELKOM
De Ontwerpers Vereniging Tuin en Park (OVTP) is een open vereniging. Iedereen die zich professioneel met het ontwerp van de buitenruimte op schaal bezig houdt, is van harte welkom!
 
BELANG
Wij zetten ons in voor de belangen van onze leden als collectief en afzonderlijk. Daarnaast, zetten we ons in voor het ontwerp van de buitenruimte in het algemeen. In maat en schaal wordt daarmee de wereld van de tuin en het park aangeduid, zowel particulier als openbaar. 
 
UP-TO-DATE
De OVTP is een hedendaagse vereniging in een constant veranderende wereld. Belangrijkste kernpunten in onze visie is de focus op de markt, de ontwikkeling van de branche en de innovatie van de branche/sector. Niet alleen de ondersteuning van het collectief is de opdracht, maar ook de voortrekkersrol in de vernieuwing en ontwikkeling van de markt is van belang.
 
AMBASSADEURSSCHAP 
De OVTP staat enerzijds in direct contact met de bekende opdrachtgevers maakt zich zichtbaar op de plaatsen waar die te vinden zijn. Anderzijds openen we het gesprek met potentiële opdrachtgevers en nieuwe werkgebieden. Deze nieuwe werkgebieden informeren we en laten we kennis maken met de ontwerper van de kleine schaal. 
Wij zijn hard aan de weg aan het timmeren, maar zover zijn we nog niet.
 
TOEKOMST
De inzet van de tuin- en parkontwerpers dient meer in het vizier te worden gebracht, met daarbij een helder inzicht in de kwaliteit en het niveau dat wij als beroepsgroep bij een opdracht kunnen leveren.
Om dit te bereiken hebben we als vereniging veel steun en input nodig van alle ontwerpers in het land! Welke ook je richting of vakovertuiging is, op welke manier je ontwerpt of jezelf presenteert, er is behoefte aan nieuwe energie die het vakgebied van de ontwerper verduidelijkt en promoot. Er is voor jou ook een plek als lid en als deelnemer, je inzet zal door alle anderen geapprecieerd worden.
 
BESTUUR
Het bestuur zal zich voor het bereiken van deze doelen inspannen en die kunnen dan ook gerealiseerd worden met de hulp van de diverse commissies en werkgroepen die in samenwerking met de leden tot stand gaan komen. Er staat nu een eerste verenigingsstructuur klaar om mee te starten, maar de Algemene Ledenvergadering blijft het hoogste orgaan om de vooruitgang te richten en de verdere doelen uit te zetten.

Toekomstige evenementen

Er zijn op dit moment geen events gepland